Skip to content

Stap voor stap begeleiden wij je op jouw weg naar herstel.

Logo herstel van chronische pijn

Stap voor stap begeleiden wij je op jouw weg naar herstel.

Logo herstel van chronische pijn

Visie

Wij gaan uit van de zienswijze dat onbewuste, verdrongen emoties met aanverwante belemmerende overtuigingen de belangrijkste oorzaak zijn van het ontstaan en in stand houden van chronische (pijn)klachten. Ook als deze klachten zeer ernstig en al jarenlang aanwezig zijn. Onbegrepen klachten zijn daarmee wel degelijk ‘te begrijpen’ en veelal ook op te lossen.

Het traject dat wij aanbieden gaat dan ook nadrukkelijk over herstel van onbegrepen klachten en niet over ‘ermee leren leven’, zoals vaak bij programma’s in de reguliere gezondheidszorg.

werkwijze

Hieronder vind je de vier stappen die wij hanteren bij het begeleiden van een cliënt.

1. Duidelijkheid of een emotionele oorzaak waarschijnlijk is

Een breuk, infectie of tumor veroorzaakt verklaarbare pijnklachten. Deze zullen door medisch onderzoek worden aangetoond. De oorzaak is dan duidelijk en een medische behandeling noodzakelijk. Het is voor ons dan ook belangrijk dat je klachten medisch onderzocht zijn en er geen sprake is van lichamelijk letsel.

Veel vaker komt het voor dat uit medische onderzoeken wel iets naar voren komt, maar niet voldoende om je klachten geheel te verklaren. Dit komt heel vaak voor. Door aanhoudende, verhoogde spierspanning kunnen onbegrepen klachten veranderingen in je lichaam veroorzaken. Er is echter niks ‘stuk’ in je lijf.

Het gaat vaak om ‘storingen’ binnen het limbisch systeem die omkeerbaar en daarmee herstelbaar zijn. De kans dat er verdrongen emoties en onbewuste overtuigingen aan medisch onbegrepen klachten ten grondslag liggen is groot. Tijdens het kennismakingsgesprek gesprek zullen we hier uitgebreid bij stilstaan.

2. Bewust maken, doorvoelen en verwerken van verdrongen emoties en belemmerende overtuigingen

Dit is de belangrijkste pijler van ons traject. We helpen je bij het bewust worden, erkennen en doorvoelen van onbewuste emoties en aanverwante gedachten. Hoe was de situatie rondom de start van je klacht? Was er sprake van een gebeurtenis die spanning of stress opriep? Of heb je helemaal geen last van stress? Ook dat is mogelijk. We gaan  kortom luisteren naar jouw verhaal.

michelle foto (2)
Vaak speelt bij onbegrepen klachten lading vanuit het verleden mee. Welke ervaringen uit het verleden, specifiek je kindertijd, hebben bijgedragen aan het verdringen van emotie? De verdrongen emotie is meestal gerelateerd aan een specifiek verlangen, zoals de wens om gehoord, gezien of gewaardeerd te worden. Velen van ons hebben zich als kind afgewezen en alleen gevoeld. Tot welke onbewuste overtuigingen en pijnlijke emotionele lading heeft dit geleid?
Door te focussen op wat in je lichaam aanwezig is kan de klacht zich als het ware ‘ontvouwen’. Zo kan er informatie uit je lichaam worden opgehaald. Mag je voelen wat er is? We begeleiden je stap voor stap bij het ontrafelen van je klacht.

De praktijk leert dat als verdrongen emoties erkend, doorvoeld en verwerkt worden, onbegrepen lichamelijke klachten sterk verminderen of geheel verdwijnen.

3. Doorbreken van angst

Angst speelt een belangrijke rol bij aanhoudende klachten. Uit angst voor klachten kunnen mensen allerlei activiteiten of situaties gaan vermijden. Ze verkleinen hun leefwereld.

Zo kan er bijvoorbeeld een keer tijdens een wandeling meer pijn zijn ontstaan. Daardoor kan je de overtuiging hebben opgevat dat bij wandelen je pijn verergert. En vaak komt er dan bij een wandeling ook meer pijn. Dit heet vanuit de gedragswetenschappen ‘conditionering’. Het betekent dat er in de hersenen verbindingen worden gelegd tussen ‘pijn’ en en een bepaalde activiteit, in deze wandelen. Zo ontstaan er ‘pijn-paden’. Het goede nieuws is, dat deze paden omkeerbaar zijn en daarmee te ontdoen van pijn.

Angst creëert spanning in je lichaam. Spanning die ervoor zorgt dat lichamelijke klachten in stand worden gehouden of verergeren.

Hieronder beschrijven we een aantal specifieke angsten:

ANGST OM TE VOELEN

Je kunt bang zijn om af te dalen in je gevoel. Niet voor niks ben je er wellicht lange tijd met een boog omheen gefietst. Toch is stilstaan bij je gevoel van essentieel belang. Eigenlijk kom je er dan altijd achter ‘dat olifanten muizen blijken te zijn’. Zoals bij Annet (54) die vanaf haar kindertijd last had van migraine:

‘Tegenwoordig ‘vecht’ ik niet meer tegen de migraine. Ik voel mij er niet langer slachtoffer van. Ik durf nu ook mijn eigen donkere kant beter onder ogen te zien en heb ervaren dat angsten die leken op olifanten, muizen bleken te zijn. Sindsdien is de migraine met tweederde afgenomen. En waar ik nog niet zo lang geleden zoveel pillen slikte dat ik er hoofdpijn van kreeg (medicatie afhankelijke hoofdpijn) slik ik nu, indien nodig, nog maar de helft van een tablet.’

Niettemin vraagt het moed om je open te stellen voor ‘voelen’.

ANGST VOOR DE TOEKOMST

Onmacht over het niet kunnen vinden van een medische oorzaak – ‘Ik heb zoveel last van mijn lichaam; er moet wel iets medisch aan de hand zijn!’ – veroorzaakt frustratie, verdriet en angst. Als niemand je precies kan vertellen wat er aan de hand is, worden angstgedachten aangewakkerd.

Gedachten als: ‘Hoe moet het nu verder? Misschien word ik wel afhankelijk van anderen, dat wil ik niet! Ik ben vast een slechte partner, moeder, vader, collega, dochter, zoon, vriend enz.’ Je klachten kunnen zo verergeren dat je bang bent om arbeidsongeschikt te raken, of misschien ben je dat al en ben je bang om nooit meer beter te worden. Ook een burn-out, depressie, of financiële zorgen liggen angstig op de loer.

Van onmacht naar kracht

Wij helpen je bij het doorbreken van deze angstgedachten door je de regie over je eigen leven terug te geven. We laten je ervaren wat angst in je lichaam doet en onderzoeken je gedachten op ‘waarheid’. Zo kun je een direct verband ervaren tussen het aanhouden of verergeren van je klacht(en) en angstgedachten. In plaats van ‘onmachtig’ krijg je inzicht en word je ‘krachtig’.

ANGST OM HET VERKEERDE TE DOEN

Ook de aanpak die wij voorstaan kan twijfel en angst oproepen: ‘Wat als artsen iets over het hoofd hebben gezien en er toch iets puur lichamelijks aan de hand is? Wat als ik met deze aanpak mijn lichaam schaad?’

Daarvoor kan het helpen om meer te lezen, te bekijken en te beluisteren over deze aanpak. In binnen- en buitenland wordt deze zienswijze door duizenden artsen, therapeuten en wetenschappers onderschreven en er komen er steeds meer bij.

Daarnaast bestaan er talloze succesvolle cliëntverhalen. Bekijk onze ervaringsverhalen, films en boeken tips. Op het digitale informatieplatform van Stichting Emovere; ‘de pijn voorbij’ zijn nog veel meer ervaringsverhalen te lezen. Ook is op de website van deze stichting veel wetenschappelijke kennis beschikbaar bijvoorbeeld via de pagina kennisbronnen.

Consult met Petulia van Tiggelen
Ik heb last van mijn klacht omdat…

Het brein kan heel inventief zijn in het verzinnen van redenen voor het hebben van een fysieke of mentale klacht. Juist omdat een onbegrepen klacht medisch niet (geheel) te verklaren is, doet het brein zijn best om hier iets op te ‘vinden’. Het wil het verlies aan controle herstellen en zoekt houvast.

Zo hebben mensen last van klachten omdat: ‘het te zonnig is, het slecht weer is, ze op een verkeerde stoel zitten, teveel achter hun pc zitten, op een slecht matras slapen, te weinig slapen, ongezond eten, ongezond leven, migraine in de familie zit, het lichaam nou eenmaal slijt, ze iets zwaars getild hebben, een verkeerde beweging hebben gemaakt, hun lichaam verzwakt is, er problemen zijn op het werk, er problemen zijn binnen de familie, ze gestart zijn met sporten, gestopt zijn met sporten’ enz.

De triggers

Bij al deze redenen is het zaak om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Het gaat hier meer om ‘triggers’ die onbewust raken aan verdrongen emoties en overtuigingen dan om oorzaken.

  • Natuurlijk kan het zijn dat je iets zwaars tilde en het daarbij in je rug schoot, maar op een ander moment tilde je wellicht ook iets zwaars en schoot het niet in je rug, dus waarom nu wel?
  • ‘Slijtage’ is een veelgehoorde diagnose. Elk lichaam wordt ouder en ‘slijt’, maar bij verreweg de meeste mensen verloopt dit proces zonder pijn. Waarom zou dat bij jou anders zijn?
  • Binnen je familie kan migraine of een andere ziekte inderdaad veel voorkomen, maar niet al je familieleden zullen hier last van hebben, dus waarom jij wel?

4. Verankeren van inzicht

Klachten kunnen in de toekomst opnieuw de kop op steken. Zo behouden ze een soort van ‘signaalfunctie’.

Als een klacht zich opnieuw aandient is dat een teken dat er ergens iets niet gevoeld mag worden. Het is dan van belang om jezelf opnieuw vragen te stellen als: Wat raakt mij op dit moment? Mag mijn gevoel er zijn? Door je klacht op deze manier, zonder angst, te benaderen, wordt het een waardevolle ‘alarmbel’.

Het vervolgens opnieuw doorvoelen van je emoties en onderzoeken van je gedachten kan ervoor zorgen dat je klacht(en) snel weer verdwijnen. Soms is het nodig om hier opnieuw begeleiding bij te zoeken. Het op deze manier omgaan met je klachten zorgt voor een gezonder, ruimer en lichter leven.

Lees hier verder over een traject bij the present.nu.

Back To Top