Skip to content

BEWUST CREËREN Academie

Begrijpen met het oog op succes, betekent dat je de kudde volgt. Begrijpen met het oog op het leven betekent dat je logisch denken, de feiten en je hart volgt, wat daar ook de gevolgen van mogen zijn.

logo Bewust Creëren

Begrijpen met het oog op succes, betekent dat je de kudde volgt. Begrijpen met het oog op het leven betekent dat je logisch denken, de feiten en je hart volgt, wat daar ook de gevolgen van mogen zijn.

logo Bewust Creëren

VOOR WIE?

Voor professionals die met mensen werken en zich willen verdiepen in bewustzijnsontwikkeling, het oplossen van emotionele blokkades en transformatie van patronen.

Specifiek voor therapeuten, coaches, psychologen, (huis)artsen, medewerkers binnen het sociaal domein, teammanagers, docenten en creatievelingen. Maar in brede zin voor iedereen die zich wil verdiepen in de mechanismes van de mens en het bewust creëren van een leven zoals je het werkelijk wil leven.

We voorzien je van life tools die in te zetten zijn bij veranderingsprocessen en leiden je op tot Levensgids. Zo ben je in staat om bewuster te kiezen voor wat je creëert en ook anderen hierin te begeleiden, want we creëren allemaal, maar creëer je ook bewust?

Lees hier over wat wij bedoelen met ‘bewust creëren’.

Het is echt lifechanging geweest en daarmee onbetaalbaar. Jacomijn, teammanager UWV

JOUW PROCES STAAT CENTRAAL

Binnen het Bewust Creëren Traject, volgt iedereen zijn eigen spoor. Je werkt met een persoonlijke leervraag en groeit aan betekenis door het ontdekken van jouw unieke Talent en wat je in de weg staat om dit Talent voluit in te zetten. Je ontwikkelt zelfkennis, daadkracht en vertrouwen om op die manier te werken die aansluit bij wie jij ten diepste bent, want je bent al helemaal goed, probeer het niet te zijn.

 

Je kan je eigen weg niet kennen, je kan hooguit je eigen weg volgen.

OPBOUW

Bewust Creëren bestaat uit drie modules die ieder apart van elkaar te volgen zijn. Echter, je kunt niet instappen in een volgende module als je niet eerst de module daarvoor hebt gevolgd.

ik | het innemen van ruimte

Wij | jij in relatie tot de ander.

het | vrij neerzetten van verlangen.

praktisch

Elke module bestaat uit 11 trajectdagen verspreid over ± 7 maanden. Het gaat daarbij om twee vrijdagen, drie zaterdagmiddagen en twee weekenden van drie dagen (vrijdag, zaterdag, zondag).

Tussen de trajectdagen door werk je met integratieopdrachten. Deze zijn zowel gericht op het ontwikkelen van je bewustzijn als op je vermogen om het geleerde toe te passen binnen je werk en leefomgeving. Casussen zullen worden uitgewisseld. Je bent je eigen instrument voor verandering. 

We werken in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers.

Het programma zat heel goed in elkaar. De doorgaande lijn werd stevig aangezet met iedere keer een andere invalshoek. Jullie zetten een veilige sfeer neer; alles kon er zijn, nooit was er enige veroordeling, altijd was er acceptatie en steun. Ik heb niets gemist. Samen zijn jullie een gouden team. Clara, huisarts

METHODIEK

Wij maken gebruik van ‘levende theorie’ wat wil zeggen dat de groep in wisselwerking met ons mede bepaald wat er geleerd gaat worden. Rode draad daarbij is om jezelf als professional en uniek instrument, voluit te kunnen inzetten. Je vult je rugzak met life tools die je de mogelijkheid bieden om veranderingsprocessen ten diepste te kunnen begeleiden en we leiden je op tot Levensgids.

Michael Hulst en Petulia van Tiggelen zijn de grondleggers van de Bewust Creëren Academie. Elke stap die in de modules gezet wordt, hebben zij zelf doorleefd en vertaald naar praktische, opbouwende oefeningen en heldere leerklassen.

Michael Hulst is daarbij als ‘out of the box ‘ denker een expert op het gebied van het ontrafelen van denk-patronen waardoor nieuwe inzichten kunnen binnenvallen. De perceptieverschuiving die zo ontstaat zorgt voor verandering van gedrag en (fysieke) klachten kunnen mogelijk wegvallen. Michael maakt gebruik van de lichaamsgerichte methodiek Focussing en The Work van Byron Katie, maar bovenal van zijn eigen Talent .

Ik vind Michael een hele sterke persoonlijkheid. Hij ziet heel goed waar iemand vast zit, wat voor een angsten er spelen of wat voor een trucjes iemands verstand gebruikt om ergens omheen te draaien. Ik vind hem net een strijder, die heel doelgericht iets naar boven weet te halen. Tegelijkertijd geeft hij wel de ruimte voor mensen om zelf tot inzicht te komen. Tom, filmmaker.

Petulia van Tiggelen is sterk in het leggen van verbanden tussen verleden en heden en verdiept het biografische verhaal waarbij zij ter verheldering gebruik maakt van opstellingen (systemisch werk) en Voice Dialoque, maar bovenal van haar eigen Talent .

Petulia is sprankelend en zeer inspirerend en kan op een open eigen manier moeilijke dingen bespreekbaar maken. Is héél nieuwsgierig en heeft echt belangstelling en interesse, daardoor is het fijn om samen met haar naar jezelf te kijken en meer inzichten te verkrijgen. Tonka, coach

Binnen een veranderingsproces is het mentaal begrijpen van een patroon niet voldoende. Ook het gevoel zal meegenomen moeten worden. Daarom gebruiken wij voor onderzoek vaak het lichaam als ingang en maken we gebruik van lichaamsgerichte methodieken en oefeningen als yoga, visualisaties en TRE (spanning ontladende oefeningen).

EEN DOORVOELDE ERVARING KAN ZORGEN VOOR EEN PERMANENTE TRANSFORMATIE VAN OUDE PATRONEN.

De gebruikte methodiek zorgt ervoor dat er -ook al ben je mentaal nog zo handig- ‘no escape’ is. Monique, interim manager.

WAT IS DE OPBRENGST?

  • Life tools voor veranderingsprocessen in je rugzak.
  • Je unieke Talent ontdekt.
  • Weten hoe dit Talent in te zetten, zodat je groeit aan betekenis binnen je werkomgeving.
  • Versterking van je eigenheid.
  • In staat om emotionele blokkades lichaamsgericht op te lossen.
  • In staat om een veranderingsproces te begeleiden.
  • Kennis van de kracht van het ‘niet weten’.
  • Nieuwe bezieling in leven en werk.
  • Je leert Bewust Creëren.

WAT ZEGGEN DE DEELNEMERS?

Je gaat terug naar de basis van wie je bent en alles wat je erop hebt gegooid gooi je er hier weer af. Peter

LOGO BEWUST CREEREN 1

IK

Het innemen van
eigen ruimte.

Binnen module 1 ga je bewust ruimte maken voor wie jij bent en wat jij wil. Je gaat ontdekken wat jou uniek maakt en onderzoekt wat je tegenhoudt om te leven vanuit je volle potentieel.

Je ontdekt je unieke Talent. Met je Talent word je geboren en het gaat je van nature zo gemakkelijk af dat je vaak niet in de gaten hebt dat het een Talent is!

Je Talent kan als een kompas richting geven aan je werk en leven.

Je krijgt oefeningen aangereikt om je bewustzijn te vergroten en gaat op zoek naar beperkende overtuigingen die jouw Talent in de weg staan.

Aan het einde van dit traject kan je met een heldere blik naar oude patronen kijken en heb je antwoorden op voor jou belangrijke vragen.

LOGO BEWUST CREEREN 2

WIJ

Jij in relatie
tot de ander.

Module 2 sluit aan op module 1; je gaat door met het verruimen van je perceptie en onderzoekt wat voor mechanismen er in werking treden in relatie tot de ander.

Wat voor gewoontes spelen er in relatie tot je partner, familie of collega’s? Hoe treed je nieuwe situaties tegemoet? We willen je uitnodigen om jezelf meer zichtbaar te maken in de wereld om je heen.

maak jezelf meer zichtbaar in de wereld om je heen.

Wat houd je tegen om voluit te stralen? Door dit te onderzoeken gun je jezelf een vrijer, vrolijker en lichter leven en verruim je je mogelijkheden.

Aan het einde van dit traject heb je meer zicht op wie jij bent en wat je nodig hebt. Je gaat (nog) meer je eigen pad bewandelen.

LOGO BEWUST CREEREN 3

HET

Vrij neerzetten
van verlangen

Module 3 sluit aan op module 2; je bent je bewust van je gedachten en weet dat alles wat in jou leeft wordt gecreëerd, zowel het positieve als het negatieve.

Je leert je aandacht te richten op ‘dat wat is’ en maakt kennis met de kracht van het ‘niet weten’. Je gaat de wereld aanpassen in plaats van dat jij je aanpast aan de wereld.

Leven en werken vanuit je Essentie

We vragen je om iets nieuws neer te zetten vanuit je essentie. Een plan wat binnen je Talent ligt, maar buiten je comfortzone. Met elke stap die je zet maak je zoveel mogelijk een keus voorbij ratio, emoties en oude patronen. Alles wat je aan ego op kan ruimen, ruim je op.

Aan het einde van dit traject weet je te handelen vanuit je Talent. Als vanzelf doen kansen en mogelijkheden zich vaker voor: je gaat bewust creëren.

PRAKTISCHE INFORMATIE

TARIEVEN

Bewust Creëren bestaat uit drie los te volgen modules van elk 11 trajectdagen.

Actuele data & kosten

locatie

Elke module vindt plaats in de studio van Yoga in de Tuin: Emmaweg 86, Kortenhoef

Routebeschrijving

informatie

Voor meer informatie over dit opleidingstraject, neem gerust contact met ons op: 06 – 23464522

Contact
logo Zijns coaching en Relatietherapie Hilversum

ZIJNS-COACHING & RELATIETHERAPIE

Je hebt een verlangen om iets te veranderen bij jezelf of in je relatie, maar het lukt niet. Je draait in cirkels en loopt steeds tegen dezelfde patronen aan. Wat houdt je tegen? Je zou willen dat de ander verandert, of ‘de maatschappij’. Dit gaat echter niet werken, wat werkt er wel? ZIjns-cOACHING & RELATIETHERAPIE.

logo herstel van onbegrepen klachten

HERSTEL VAN chronische klachten

Op het moment dat een klacht medisch niet begrepen wordt, neemt lijden toe. Door een andere zienswijze waarbij onbewuste emoties en overtuigingen achter de klacht worden belicht, kunnen onbegrepen klachten sterk verminderen of geheel verdwijnen. HERSTEL VAN chronische klachten

Back To Top