Ga naar hoofdinhoud

Je hele wezen is ergens opvallend goed in

logo Bewust Creëren

Je hele wezen is ergens opvallend goed in.

logo Bewust Creëren

wat bedoelen we met talent?

Wij bedoelen met ‘Talent’ iets anders dan gebruikelijk is. We bedoelen jouw oorspronkelijke natuur. Met je Talent word je geboren. Je hoeft het dan ook niet te leren. Het is je aard die in alles van je leven doordringt en het gaat je van nature zo gemakkelijk af dat je vaak niet in de gaten hebt dat het een Talent is! Het is jouw unieke eigenheid waarmee je als vanzelf van betekenis bent voor een ander.

Je hebt een unieke eigenheid waarmee je als vanzelf van betekenis bent

Je bewust worden van je Talent versterkt wat jij te bieden hebt aan de wereld om je heen. Andersom kan een ander met zijn unieke eigenheid jou aanvullen.

Werken vanuit je Talent gaat over leven vanuit je volle potentieel. Binnen het Bewust Creëren traject ontdek je hoe je jouw Talent in één woord kunt vangen.

ego

De mens is twee. Je bent zowel een ‘ego’ oftewel ‘persoonlijkheid’ als iets dat dat overstijgt, je zou het ‘essentie’ kunnen noemen.

Vanuit je persoonlijkheid heb je een bepaalde blik op de wereld om je heen. Deze perceptie is gevormd door het gezin waarin je bent geboren, de sociale context waarbinnen je bent opgegroeid, de mogelijke religie die je omgaf, de opleidingen die je hebt gevolgd, je werkervaringen, intense gebeurtenissen, partners, kinderen, vrienden, collega’s enz.

Hoe je over dingen denkt is kortom beïnvloed door de mensen om je heen (in de eerste plaats je ouders), de kennis die je hebt opgedaan en de gebeurtenissen die je hebt meegemaakt.

Zo heb je overal een mening over gevormd. En daarmee, bewust en onbewust, een oordeel: dit is fijn, dat vervelend, dit is fantastisch, dat vreselijk, dit is goed, dat slecht, dit is mooi, dat lelijk enz. Het is jouw mening en daarmee jouw waarheid.

je bent overtuigd geraakt van bepaalde waarheden. Zo sterk, dat je kunt gaan denken dat je je persoonlijkheid bent.

Je gelooft nog wel dat anderen een andere waarheid hebben, maar dit is hoe jij het ziet en daarmee is het jouw persoonlijke houvast. Zo ben je overtuigd geraakt van bepaalde waarheden. Zo sterk, dat je kunt gaan denken dat je je persoonlijkheid bent, maar je bent je ego niet.

Wie ben je dan wel? Dat is een interessante vraag die we binnen het Bewust Creëren traject verder gaan onderzoeken.

essentie ego

mensbeeld

essentie

Het begrip ‘essentie’, of ziel, of hoe je het ook wil noemen, is moeilijk in woorden te vatten. Je kan hooguit zeggen wat het niet is. Het is een soort van ZIJN dat onbenoembaar is. Het is er altijd, al kun je het niet altijd waarnemen.

Als je vanuit je essentie handelt, handel je in het moment. Er zit geen vertraging meer tussen je denken en je handelen. Op het moment dat je denkt; ‘wat ben ik toch lekker vanuit mijn essentie aan het werk’, is je ego alweer op de voorgrond. Beiden kunnen niet tegelijkertijd op de voorgrond zijn.

Niet dat ego per definitie slecht is. Je hebt een persoonlijkheid nodig om jezelf te handhaven. Het bepaald alleen vaak wel erg veel. Binnen het opleidingstraject Bewust Creëren streven we ernaar om je essentie meer ruimte te geven en je persoonlijkheid dienstbaar te maken aan wie jij ten diepste bent.

Meer aanwezig zijn vanuit je essentie brengt je een lichter, vrijer en meer betekenisvol leven.

Je essentie wordt zichtbaar op het moment dat je denken stilvalt. Het gaat hier niet om een afgedwongen stilte, eentje waarbij je een bepaalde oefening gebruikt om jezelf ‘stil’ te laten worden. Het gaat om een stilte die ontstaat als alles er mag zijn dus ook spanning, onrust of pijn.

Vanuit deze stilte kunnen inzichten binnenvallen, heldere beslissingen genomen worden en creatieve ideeën zich ontvouwen. In essentie kan je ervaren wat er werkelijk toe doet. Los van oordeel, meningen of overtuigingen. Meer aanwezig zijn vanuit je essentie brengt je een lichter, vrijer en meer betekenisvol leven.

Het Talent waar wij het over hebben komt voort uit je essentie. Meer aanwezigheid vanuit je essentie betekent dus ook meer ruimte voor je unieke Talent.

draken

Elke vorm van weerstand die je in je leven ervaart staat je Talent in de weg. Het is daarom belangrijk om deze saboteurs oftewel ‘Draken’ te onderzoeken.

Draken bestaan uit pakketjes van persoonlijke angsten, emoties en overtuigingen. Ze zijn onderdeel van je persoonlijkheid oftewel ego.

Tijdens het Bewust Creëren traject komen we uitgebreid op dit ‘Drakenpakket’ terug en zul je zien dat Draken ook een poort zijn naar meer bewustzijn en daarmee altijd een cadeau.

Back To Top