Skip to content

Privacybeleid thepresent.nu

Vestiging;

Thepresent.nu, gevestigd bij Yoga in de Tuin , Emmaweg 86, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.thepresent.nu
info@thepresent.nu
Emmaweg 86, Kortenhoef
tel 0633788976

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thepresent.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Telefoonnummer (indien bekend)
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thepresent.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thepresent.nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Thepresent.nu neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Thepresent.nu gebruikt het computerprgramma mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven, Voor het privacybeleid van mailchimp ga naar https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy/

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thepresent.nubewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

  • Voor bestaande klanten; tot 1,5 jaar na het afnemen van de laatste dienst, of geen bewaartermijn als ze zich uitschrijven.
  • Voor inschrijvers van de nieuwsbrief; tot 1,5 jaar na het inschrijven of geen bewaartermijn als ze zich uitschrijven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuwlichtopherstel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thepresent.nugebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Thepresent.nu maakt voor zijn nieuwsbrieven wel gebruik van Mailchimp. Het privacybeleid van mailchimp voor wat betreft cookies of vergelijkbare technieken vind je hier https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thepresent.nu. Je kunt een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thepresent.nu. Thepresent.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thepresent.nuneemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thepresent.nu of bel 06 33788976

 

LOGO thepresen.nu juni 2023
Back To Top