Skip to content

We creëren allemaal, constant, non-stop.

logo Bewust Creëren

We creëren allemaal, constant, non-stop.

logo Bewust Creëren

wat bedoelen we met bewust creeren?

We creëren allemaal, constant, non-stop. Meestal doen we dat onbewust. Binnen ‘Bewust Creëren’ vragen we je om je bewust te worden van de wereld die jij (onbewust) om je heen hebt gecreëerd.

Hoe ziet deze wereld eruit? Ben je er gelukkig mee? Welke gewoontes, patronen en overtuigingen spelen er een rol? Heb je het idee dat jouw ‘Talent’ er voluit tot zijn recht komt?

Je houdt jezelf gevangen

Vaak zien we dat mensen om stress te vermijden ‘onveilige’ situaties in hun leven uit de weg gaan. Het gaat dan om het vermijden van situaties waar je onrustig van wordt of die je als onprettig ervaart. De consequentie daarvan is dat je je wereld begrenst en een krappere leefruimte voor jezelf creëert.

Binnen Bewust Creëren ga je je overtuigingen onderzoeken en patronen doorbreken. Zo kan er een perceptieverschuiving plaatsvinden. Een verschuiving waardoor je vanuit een ruimer en lichter perspectief kan kijken naar jezelf en de wereld om je heen.

Het lichaam als ingang

Zo’n andere manier van kijken kan alleen plaatsvinden als je kan ervaren hoe gedachten, met daaraan gekoppelde emoties, doorwerken in je lichaam. Je lichaam is namelijk eerlijker dan je hoofd. Belangrijker dan dat je het verstandelijk begrijpt, is dat je de mechanismen gevoelsmatig gaat ervaren.

Vanuit voelen lost lijden op.

Door met aandacht te blijven bij wat je voelt in je lichaam, kun je jezelf bevrijden van gedachten en emoties die je niet meer dienen. Vanuit de stilte die zo ontstaat kun je de wereld om je heen anders gaan bekijken.

Nieuwe inzichten krijgen de ruimte om binnen te vallen. Je ziet helder wat je wil en durft ernaar te handelen. Je creëert een ruimer, lichter en meer betekenisvol leven, je gaat bewust creëren.

Michael & Petulia.

Back To Top