Skip to content

Joyce
33 jaar, redacteur

Klachten: burn-out, gespannen kaken, suizende oren, tintelingen, wollig hoofd.

In oktober 2016 was ik niet meer in staat naar mijn werk te gaan vanwege een burn-out. Concentreren lukte niet meer, mijn oren suisden, wangen tintelden en kaken spanden zich aan als ik mij mentaal ook maar iets inspande. Ik was erg emotioneel, moe en wollig in mijn hoofd. Interactie kostte veel energie. Ik was niet meer in staat werk te verzetten en deel te nemen aan sociale activiteiten.

Ik had een enorme hang naar controle.

In de aanloop naar de burn-out voelde ik me erg afgescheiden van anderen. Contact ging ik uit de weg en was erg rigide in hoe de dingen moesten gebeuren. Ik had een enorme hang naar controle en had geen ruimte in mijn hoofd voor flexibiliteit. Ik ging naar de huisarts met het idee dat ik een aan autisme verwante stoornis zou kunnen hebben. Zij verwees mij door naar de psycholoog voor een onderzoekstraject. De burn-out en de start van dat traject liepen gelijk op.

Ik kreeg te maken met een psycholoog die mij onderwierp aan een autisme-onderzoek, maar ook met een Arboarts. Op eigen initiatief nam ik deel aan het ‘Talenttraject’ (nu ‘Bewust creëren’) van Michael en Petulia. Zij hielpen me naar mijn eigen denkprocessen, gewoontes en overtuigingen te kijken. Zo kon ik bijvoorbeeld ervaren dat bepaalde negatieve gedachten een directe fysieke reactie in mijn lijf veroorzaakte. Zoals spanning op mijn borst, een dichtgeknepen keel of een straktrekkende nek.

Zo kon ik ervaren dat bepaalde negatieve gedachten een directe fysieke reactie in mijn lijf veroorzaakte.

De burn-out was vier maanden ernstig, daarna ging ik in zes maanden tijd richting herstel. Het keerpunt was voor mij het Talenttraject. Door het observeren van de samenwerking tussen lichaam en geest begon mijn herstel. Ik ervoer hoe ik in mijn lichaam spanning opbouwde en welke overtuigingen, die niet op ‘waarheid’ bleken te berusten, daaraan ten grondslag lagen. Ik ging beter voelen wat ik nodig had en kreeg ook weer het zelfvertrouwen om daarnaar te handelen.

Een aan autisme verwante stoornis bleek ik niet te hebben en ik vraag mij af of ik zonder het zelfonderzoek zo snel stappen richting herstel zou hebben gemaakt.

Back To Top